Ergitme Ünitesi

Yüksek Basınçlı Döküm işleminden önce alaşımlar, ergitme fırınlarımızda eritilmekte ve dinlendirme potalarına alınarak işlem görmektedir.

Döküm öncesi bu proseste rotary gaz alma ve cüruf giderme cihazıyla gaz alma işlemi yapılmakta, yoğunluk indeks kontrolü test üniteleri ile hassas ölçümler yapılmaktadır.

Dökümhaneden bağımsız ergitme ünitemiz ile ilgili yatırım planlanmış olup 2021 yılı içerisinde devreye alınacak ve yüksek kapasiteli ergitme fırınları ile aynı anda 2 veya 3 ayrı alaşımı işleyecek kapasiteye sahip olunacaktır.