Çevre ve İş Sağlığı

Firmamız çevre dostudur, Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulaması olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi kullanıcı olup, yine ilgili Bakanlık tarafından uygulamaya konulmuş olan Sıfır Atık Sistemini bünyesinde uygulamaktadır.

Firmamızda iş sağlığı ve güvenliği ilk önceliğimizdir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda profesyonel destek alınmaktadır. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığını zarara uğratabilecek risklerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, çalışırken güvenli ve rahat bir ortamda bulunmalarının sağlanması maksatlı tüm çalışmalar yapılmaktadır. Tüm çalışanlarımız düzenli olarak iş yeri hekimimizin kontrolünden geçmektedir.

Çevre ve İş sağlığı güvenliği konusunda düzenli olarak eğitimler yapılmakta ve çalışma arkadaşlarımızda farkındalığın yaratılmasına özen gösterilmektedir.